Pszichológiai tanácsadás, coaching, relaxáció a XI. kerületben

Címke: coaching

Milyen a jó vezető?

A jó vezető legfontosabb ismérve, hogy a csapat, amelyet vezet sikeres, a csapattagok pedig elégedettek és motiváltak.

Vezetői stílus, vezetői modellek

Annak, hogy valaki vezetőként hatékonyan tudjon működni, számos kritériuma van. Az egyik ilyen tényező, hogy a csoport jellegének illetve a körülményeknek és az elérendő céloknak megfelelő vezetési stílust alkalmazzon. A három, hagyományosan ismert vezetői modell: az autoriter vagy más szóval tekintélyelvű vezetési stílus. Ez a vezetői módszer akkor bizonyulhat hatékonynak, ha gyors döntéshozásra van szükség, nincs idő a lehetséges lépések megvitatására. Sok helyzetben működőképes célravezető a demokratikus vezetési stílus, melynek lényege, hogy a vezető amellett, hogy kézben tartja az irányítást, meghallgatja és döntéseibe beilleszti a közösség véleményét. A laissez-faire vagy magyarul megengedő vezetési stílus biztosítja a legnagyobb szabadságot a csapattagok részére. Ez a modell abban az esetben működőképes, ha a cél a dolgozók önállóságának fejlesztése, és az egyéni hatékonyságuk növelése.

A jó vezető legfontosabb jellemzői

Az adekvát vezetési stílus alkalmazása mellett a jó vezető rendelkezik a megfelelő vezetői kompetenciákkal, készségekkel illetve képességekkel.

Milyen a jó vezető?

Kíváncsiság:

A vezetett csoport létszámától függetlenül a jó vezető folyamatos érdeklődéssel tekint beosztottaira. Kérdez és meghallgatja a választ. Ha ezt nem teszi, elszigetelődik munkatársaitól és elveszti a realitás érzését.

Bátorság

A bátorság nem azonos a vakmerőséggel. A csoport élén álló személy nem teheti kockára az általa vezetett területen dolgozókat, ugyanakkor a csapat hosszú távon fenntartható sikerének titka a kihívások folyamatos keresésében rejlik. Mindemellett a jó vezető kiáll a kollégáiért, és képviseli az érdekeiket.

Kreativitás

A folyamatos fejlődés, illetve a fejlődésre való készség egyik alappillére a kreativitás, mely az új lehetőségek felkutatásában rejlik. A munkamódszerek monitorozására illetve az elavult technikák és rutinok helyett új eljárásrendek kidolgozására való törekvés a töretlen előrelépés egyik fő kritériuma. A megújulásra való képesség és a minőség folyamatos javítása a versenytársakkal való lépéstartás záloga.

Motiváció

Nincs vezetői siker belső motiváció és meggyőződés nélkül. A csapatot összefogó személy lendületéből és hitéből meríthetnek erőt a dolgozók. Ha nem látják a lendületet és a tűzt a felső szinteken, könnyen elveszthetik bizalmukat a sikerben.

Karizma

A jó főnök képes utat mutatni és rendelkezik azzal a személyes meggyőző erővel, amellyel hatni tud mint a piaci résztvevőkre, mind pedig saját csapatára.

Kompetencia

Végül, de nem utolsó sorban az egyik leglényegesebb faktor a megfelelő vezetői kompetencia. Az alkalmas vezető rendelkezik a pozíciója betöltéséhez szükséges ismeretekkel és készségekkel. Képes megoldani a problémákat, kezelni a konfliktusokat és felelősségteljes döntéseket hozni. Hozzáértése, vezetői alkalmassága nem lehet megkérdőjelezhető.

Vezető támogatás – Vezetői coaching

Kálmán Judit, tanácsadó pszichológus, coach – online coaching

Telefonszám: +36 70 254 5482

E-mail cím: info@pszichologustanacsado.hu

Miben segít a sportpszichológia?

Ma már tudjuk, hogy a sportban sem elegendő, ha pusztán testben vagyunk erősek, nyerni a legjobbak között csak az képes, aki lelkileg és szellemileg is felkészült a versenyre.

Amellett, hogy egy sportoló az edzéseken arra törekszik, hogy fokozza a teljesítményét, fontos, hogy mentálisan is rendben legyen. A felkészülés során számot kell vetnie a céljaival, és meg kell tudnia küzdeni a szorongásaival.

Mi a siker kulcsa?

A sportoló sikerének kulcsa nagyban függ attól, hogy rendelkezik-e megfelelő önértékeléssel, és valóban bízni tud-e a győzelmében.

Nem elég kizárólag az edzéseken jónak lenni, tudatosan fel kell készülni a kiélezett helyzetekre. Fontos, hogy már a felkészülési időszakban szakszerű pszichológia támogatást kapjanak a sportolók. A pszichológus a coaching folyamat során hatékonyan segítheti a kudarcélmények feldolgozását illetve a konfliktusok kezelését.

Sorozatos kudarcok esetén a teljesítmény egyik legmeghatározóbb gátjává a motiválatlanság válik. Alábbhagy a versenyzési kedv, a sportoló lélekben már nem a soron következő megmérettetésre készül, hanem a kiszállást fontolgatja. Érveket gyűjt amellett, hogy miért érdemes abbahagynia az adott sportágat, esetleg más területeket keresni. Ilyenkor a valódi visszatérés esélye egyre távolabbinak tűnik.

A pszichológus és a sportoló közös munkája során pszichikai edzésterv készül, mely segít a teljesítményszorongás leküzdésében, és a megfelelő kommunikáció kialakításában (sporttársak illetve az edző irányában). Pszichológiai szempontból a legfőbb cél a sportsikerek elérése mellet a megküzdésre alkalmas személyiség megalapozása.

Elérhetőség:

Kálmán Judit, pszichológus magánrendelése

Cím: Budapest, XI. kerület, Gazdagrét, Frankhegy utca 9.

Kálmán Judit, pszichológus magánrendelése

Magánrendelésem jelenleg online pszichológiai tanácsadás formájában működik.

Önismeret és önmegismerés

Az önismeret fejlesztése egész életünkön át tartó folyamat. Rengeteg környezeti hatás ér minket, melyekre megpróbálunk megfelelően reagálni. Viselkedéses válaszaink sikere nagy mértékben függ attól, hogy mennyire ismerjük magunkat, tisztában vagyunk-e az erősségeinkkel illetve a fejlesztendő területeinkkel. 

Önismeret

Fontos, hogy megismerjük a mozgató rugóinkat, illetve a határainkat. Tudnunk kell, mi az, ami motivál és előre visz minket, és nem árt, ha tisztában vagyunk azzal is, hogy mitől tartunk, szorongunk. Ha eddig eljutottunk, máris nagy lépést tettünk meg az önmegismerés útján.

Az önmagunkról alkotott képünk részben állandó, részben viszont folyamatosan változik, alakul. Az énképünk alkotja a személyiségünk stabil vázát. Életünk során azonban számos környezeti hatás ér minket, illetve kihívásokkal küzdünk meg, melyek mind-mind alakítanak, formálnak bennünket.

Hogyan fejleszthető az önismeret

Önismeretünk fejlesztéséhez számos módszer áll a rendelkezésünkre. Ilyenek például a következők:

– Önismereti kérdőívek és személyiségtesztek felvétele
– Művészi tevékenységek gyakorlása
– Műalkotások befogadása
– Pályaválasztási tanácsadás
– Pszichológia konzultáció
– Autogén tréning
– Relaxáció, meditáció
– Szimbólum terápia
– Coaching
– Önismereti tréning

A választás, hogy milyen módszert veszünk igénybe, illetve, hogy ehhez kérjük-e egy pszichológus vagy coach segítségét, attól függ, hogy miben szeretnénk változni illetve milyen fejlődési célt tűztünk ki magunk elé.

Miben segít az önismereti tréning?

Ha szeretnénk új nézőpontból tekinteni önmagunkra, és kihozni magunkból a maximumot, az önismereti tréning segítségével új támpontokat kaphatunk az előrelépéshez.
Önképünk fejlesztésével több önbizalomra és énerőre tehetünk szert. Felfedezhetjük az elakadásainkat, melyek korábban meggátoltak minket abban, hogy elégedettebbek legyünk önmagunkkal.

A különböző meditációs illetve relaxációs technikák segítségével közelebb juthatunk belső lényegünkhöz, és megismerhetjük azokat a mozgató rugóinkat, melyek ezelőtt rejtve voltak előttünk.

A személyiség tesztek megmutatják nekünk, hogy mások milyennek láthatnak bennünket, és ez által segítenek nekünk objektívebb képet kapni önmagunkról.

Az önismereti kérdőívek egy-egy probléma területre irányítják rá a figyelmünket, és tudatosítják bennünk, hogy miben érdemes fejlődnünk.

Kálmán Judit, pszichológus magánrendeléseÖnismereti tréning

Cím: Budapest, XI. kerület, Gazdagrét, Frankhegy utca 9.

Időpont egyeztetés:

Telefonszám: +36 70 254 5482

E-mail cím: info@pszichologustanacsado.hu

Magánrendelésem jelenleg online pszichológiai tanácsadás formájában is működik.