Agresszió: Más ember szándékos bántalmazása

Autogén tréning: Olyan relaxációs technika, melyet egy pszichológus vagy autogén tréner segítségével, tréning-szerűen sajátítunk el. Ennek során megtanuljuk önerőből szabályozni testi és lelki működéseinket.

Coaching: Olyan személyre szabott módszer, mely során a támogatást nyújtó pszichológus vagy coach nem tanácsadással, hanem az illető személy erőforrásaira támaszkodva segíti kliensét a probléma megoldásában.

Empátia: Mások érzelmi élményeiben való osztozás

Énkép: Az, ahogyan az egyén saját magát másokhoz való kapcsolatában értelmezi.

Identitás: Piaget kifejezése a gyerekeknek arra a képességére, hogy felismerjék, a tárgyak és a mennyiségek változatlanul maradnak akkor is, amikor a felszíni jegyeik módosulnak

IQ: Intelligenciahányados, az intelligenciateszt eredménye.

Kiégés: A pszichológia fogalomrendszere alapján,  olyan tüneteggyüttest jelent, mely a szervezet testi,  lelki, fizikai kimerülése következtében alakul ki.

Konfliktus: Pszichológiai értelemben a konfliktus, az egyének vagy társadalmi csoportok közti összeütközést, szemben állást jelenti . Legfőbb előidézője a felek közti versengés, a konfliktushelyzet megoldását pedig az együttműködés jelenti.

Kötődés: A csecsemő és bizonyos emberek közti tartós érzelmi kötelék.

Krízis: Az identitás formálás folyamatának egyik szakasza, amely során a serdülő megvizsgálja, milyen lehetőségek állnak előtte az életben.

Leválás: A másokkal szemben mutatott közönyösség, amely akkor alakul ki a gyerekeknél, ha huzamosabb ideig elválasztják őket a gondozóiktól.

Öröklés: Az egyén veleszületett, genetikailag kódolt képességeit és korlátait jelenti.

Pubertás: Az egyén szervezetében lejátszódó forradalmi biológiai fejlődés.

Relaxáció: Olyan érzelmi állapot, melyben megszabadulunk a haragból, félelemből vagy szprongásból fakadó feszültségektől.

Rugalmasság: Az alkalmazkodás, illetve a stresszhelyzetben látható negatív pszichológiai következmények nélküli kitartás.

Stratégia: Egy bizonyos cél elérése érdekében végrehajtott, előre kitervelt cselekedet.

Stressz reakció: A szervezet válaszreakciója az őt érő folyamatos feszültségre illetve egyéb, negatív ingerekre. 

Személyiség: Az egyén genetikai öröksége és személyes tapasztalatai révén kialakuló jellegzetes viselkedésmintázatának, temperamentumának, érzelmeinek, érdeklődésének és értelmi képességeinek egyedi ötvözete.

Szeparációs szorongás: A csecsemő által mutatott nyugtalanság, ami akkor jelenik meg, amikor a személy, akihez kötődik, elmegy.

Szocializáció: A folyamat, amelyben a gyerekek elsajátítják a társadalmi normákat.