A jó vezető legfontosabb ismérve, hogy a csapat, amelyet vezet sikeres, a csapattagok pedig elégedettek és motiváltak.

Milyen a jó vezető?

Vezetői stílus, vezetői modellek

Annak, hogy valaki vezetőként hatékonyan tudjon működni, számos kritériuma van. Az egyik ilyen tényező, hogy a csoport jellegének illetve a körülményeknek és az elérendő céloknak megfelelő vezetési stílust alkalmazzon. A három, hagyományosan ismert vezetői modell: az autoriter vagy más szóval tekintélyelvű vezetési stílus. Ez a vezetői módszer akkor bizonyulhat hatékonynak, ha gyors döntéshozásra van szükség, nincs idő a lehetséges lépések megvitatására. Sok helyzetben működőképes célravezető a demokratikus vezetési stílus, melynek lényege, hogy a vezető amellett, hogy kézben tartja az irányítást, meghallgatja és döntéseibe beilleszti a közösség véleményét. A laissez-faire vagy magyarul megengedő vezetési stílus biztosítja a legnagyobb szabadságot a csapattagok részére. Ez a modell abban az esetben működőképes, ha a cél a dolgozók önállóságának fejlesztése, és az egyéni hatékonyságuk növelése.

A jó vezető legfontosabb jellemzői

Az adekvát vezetési stílus alkalmazása mellett a jó vezető rendelkezik a megfelelő vezetői kompetenciákkal, készségekkel illetve képességekkel.

Kíváncsiság:

A vezetett csoport létszámától függetlenül a jó vezető folyamatos érdeklődéssel tekint beosztottaira. Kérdez és meghallgatja a választ. Ha ezt nem teszi, elszigetelődik munkatársaitól és elveszti a realitás érzését.

Bátorság

A bátorság nem azonos a vakmerőséggel. A csoport élén álló személy nem teheti kockára az általa vezetett területen dolgozókat, ugyanakkor a csapat hosszú távon fenntartható sikerének titka a kihívások folyamatos keresésében rejlik. Mindemellett a jó vezető kiáll a kollégáiért, és képviseli az érdekeiket.

Kreativitás

A folyamatos fejlődés, illetve a fejlődésre való készség egyik alappillére a kreativitás, mely az új lehetőségek felkutatásában rejlik. A munkamódszerek monitorozására illetve az elavult technikák és rutinok helyett új eljárásrendek kidolgozására való törekvés a töretlen előrelépés egyik fő kritériuma. A megújulásra való képesség és a minőség folyamatos javítása a versenytársakkal való lépéstartás záloga.

Motiváció

Nincs vezetői siker belső motiváció és meggyőződés nélkül. A csapatot összefogó személy lendületéből és hitéből meríthetnek erőt a dolgozók. Ha nem látják a lendületet és a tűzt a felső szinteken, könnyen elveszthetik bizalmukat a sikerben.

Karizma

A jó főnök képes utat mutatni és rendelkezik azzal a személyes meggyőző erővel, amellyel hatni tud mint a piaci résztvevőkre, mind pedig saját csapatára.

Kompetencia

Végül, de nem utolsó sorban az egyik leglényegesebb faktor a megfelelő vezetői kompetencia. Az alkalmas vezető rendelkezik a pozíciója betöltéséhez szükséges ismeretekkel és készségekkel. Képes megoldani a problémákat, kezelni a konfliktusokat és felelősségteljes döntéseket hozni. Hozzáértése, vezetői alkalmassága nem lehet megkérdőjelezhető.

Vezető támogatás – Vezetői coaching

Kálmán Judit, tanácsadó pszichológus, coach – Személyes és online pszichológiai tanácsadás

Telefonszám: +36 70 254 5482

E-mail cím: info@pszichologustanacsado.hu