A kézírás elemzésével foglalkozó tudomány a grafológia. Az egyes írásjelek illetve az íráskép alapos megfigyelése által a hozzáértők következtethetnek bizonyos személyiségjellemzőkre.

A kézírás elemzése

A kézírás elemzésének alapjai

A kézírás elemzése egy összetett folyamat. Ahhoz, hogy megbízható véleményt mondhassunk bárkiről is az írásképe alapján, megfelelő mennyiségű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal kell rendelkeznünk. Az alábbi bejegyzés célja épp ezért pusztán nem több, mint némi betekintésnyújtás az íráselemzés módszertanába.

Hogyan történik a kézírás elemzése?

Egy-egy írásjel valamilyen jellemképhez való szigorú hozzárendelése ma már túlhaladott. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyakorlatban ne dolgozna a grafológus ezzel a módszerrel. Hogy erre miként nyílik lehetőség, az nagyrészt az írás minőségétől függ. Amennyiben az adott íráskép nem tartalmaz közhelyeket, túlzásokat illetve nem kisiskolás jellegű, az írásszint jónak mondható. Mindemellett pozitívan befolyásolja a kézírás megítélését, ha  eleven formaképzésű illetve eredetinek mondható az írásmód. 

A kézírás jellegzetes megkülönböztető jegyei

A grafológiai elemzés alapjául szolgálhat valamely hosszabb, folyamatos kézírás, de akár egy néhány sor terjedelmű iromány vagy egy aláírás is. Az alábbiakban néhány szempontot írok le, melyek alapján bizonyos személyiségjellemzőkre vagy viselkedési módra lehet következtetni. Az alábbi módszer segítségével akár egyfajta önismereti elemzést is tarthatunk, és megvizsgálhatjuk, mit árul el rólunk mások számára az írásunk.

A betűk kötésmódja

A kézírás elemzése során a betűk kötésmódja alapvető információkkal szolgálhat. A girlandok, árkádok és szögek képezik a leggyakoribb betű-kötéseket. Vannak persze olyanok is, akik összekötés nélkül, különálló betűkkel írnak. Az írásuk jól olvasható, szinte a nyomtatott betűkhöz hasonló írásjeleket használnak. Többnyire műszaki beállítottságú emberek, mérnökök írásánál figyelhető meg ez a jelleg. A nagytöbbség azonban valamilyen módon összeköti a betűit, hisz ezáltal válik az kézírás folyamatossá.

Girland

Az ívesen futó összekötési mód szelídséget, higgadtságot, elfogadókészséget jelenthet, bár szélsőséges esetben túlzott befolyásolhatóságra is következtethetünk belőle.

Árkád

Az árkád a girland tükörképe, alul öblösödik ki, felül nyitott. A fenti jellemzéssel ellentétben ez a betűkötési mód zárkózottságot, óvatosságot, távolságtartást jelenthet. Szélsőséges esetben az árkádok bizalmatlanságra vagy határozatlanságra utalhatnak.

Szög

Míg a girland és az árkád folyamatos mozgásból származó írást tükröz, a szöges írás merev, nélkülözi a könnyed vonalakat, és tele van irányváltásokkal. Az ilyen írásképben minden irányváltás egy döntés szimbóluma (milyen irányba menjen tovább), mintha az írója állandó döntéskényszerben lenne, mely nehézséget jelent a számára. A szögek az írásban konokságra, határozottságra,erkölcsösségre utalnak, már-már az önfejűség illetve a túlzott keménység jelei lehetnek.

Fonal

A fonalas írást sokszor a felismerhetetlenségig széthúzott betűk jellemzik. Ez a kézírás a sietség látszatát kelti, mely származhat abból, hogy az írásra nem áll megfelelő mennyiségű idő rendelkezésre, vagy olyasvalakire, aki függetlenül attól, hogy mennyi teendője van, állandó sietési kényszerben van. A fonalíró embert nehéz kiismerni. Többnyire sokoldalúak, tájékozottak, alkalmazkodók és diplomatikusak, de lehetnek szétszórtak, megbízhatatlanok és labilis idegzetűek is.

Az írásdőlés

Az írásdőlés az egyik legszembetűnőbb jellegzetessége az írásképnek. Az írás lehet álló, jobbra dőlő és balra dőlő. Mielőtt következtetéseket vonunk le az írásdőlés alapján, fontos, hogy ismerjük az illető életkorát, illetve, hogy kötelező volt -e számára az iskolában az álló (függőleges) írás.

  • A jobbra dőlő írás a másik ember felé fordulást tükrözi, érzelmes személyiségre utal. Minél erőteljesebb a betűk jobbra dőlése, annál jellemzőbb lehet az illetőre a kifelé fordulás, az impulzivitás és a gátlásoktól való mentesség. Ha az ilyen írásmód merevséggel társul, jellemző lehet a tulajdonosára a fanatizmus.
  • Az álló kézírás mértékletességgel és józansággal társul. Az ilyen emberek legtöbbször megfontoltan döntenek. Szélsőséges esetben bizalmatlanok illetve gátlásosak lehetnek.
  • A balra dőlő írás erős önfegyelmet feltételez és értelmi kontrollt feltételez. Az ilyen személyiség legtöbbször befelé forduló, már-már megközelíthetetlen. Szélsőséges esetben a viselkedése elutasítást sugároz a külvilág felé.

Kálmán Judit, Pszichológus – Pszichológiai tanácsadás és önismeret fejlesztés

Telefonszám: +36 70 254 5482

E-mail cím: info@pszichologustanacsado.hu